کارگاه مادر و کودک حرکتی _ شناختی

    کارگاه مادر و کودک حرکتی _ شناختی: ویژه گروه سنی : دو تا سه سال سرفصل ورکشاپ مادر…

کارگاه مادر و کودک حسی_شناختی

کارگاه مادر و کودک حسی_ شناختی کارگاه مادر و کودک حسی_ شناختی ویژه گروه سنی: یک تا دو سال سرفصل…

کارگاه مادر و کودک شناختی

کارگاه مادر و کودک ۳-۲ سال شناختی   ویژه گروه سنی: ۲-۳سال  سرفصل کارگاه شناختی:  آموزش مفاهیم شناختی علوم آموزش…

کارگاه مادر و کودک لگو (2 تا 3 سال)

کارگاه مادر و کودک لگو (2 تا 3 سال) «همکاری نماینده انحصاری لگواجوکیشن دانمارک»   کارگاه مادر و کودک لگو…

کارگاه مادر و کودک هوش و خلاقیت

کارگاه مادر و کودک هوش و خلاقیت ویژه گروه سنی : دو تا سه سال سرفصل کلاس مادر و کودک…