کارگاه مادر و کودک شناختی

کارگاه مادر و کودک ۳-۲ سال شناختی   ویژه گروه سنی: ۲-۳سال  سرفصل کارگاه شناختی:  آموزش مفاهیم شناختی علوم آموزش…

کارگاه مادر و کودک فسقلی‌ها

سرفصل کارگاه مادر و کودک زیر یک سال: ماساژ کودکان مسی پلی بازی لمسی بازی‌ حسی قصه‌های کودکانه گفتگوی کودک‌محور…

کارگاه نقاشی خلاق ویژه کودکان

کارگاه نقاشی خلاق ویژه کودکان کارگاه نقاشی خلاق ویژه کودکان را، واقع در غرب تهران به صورت خصوصی و نیمه…