کارگاه مادر و کودک بازی خلاق دو زبانه

کارگاه مادر و کودک بازی خلاق دو زبانه  ویژه گروه سنی:۲-۳سال محل برگزاری:ذهن روشن سرفصل کارگاه: آموزش زبان انگلیسی بازی‌های مشارکتی به زبان انگلیسیبازی‌های…

کارگاه مادر و کودک جوانه‌ها

کارگاه مادر و کودک جوانه‌ها ویژه کودکان یک تا دو سال سرفصل کارگاه جوانه‌ها: مسی پلی بازی‌های رشدی و شناختی…

کارگاه مادر و کودک حرکتی _ شناختی

    کارگاه مادر و کودک حرکتی _ شناختی: ویژه گروه سنی : دو تا سه سال سرفصل ورکشاپ مادر…

کارگاه مادر و کودک حسی_شناختی

کارگاه مادر و کودک حسی_ شناختی کارگاه مادر و کودک حسی_ شناختی ویژه گروه سنی: یک تا دو سال سرفصل…

کارگاه مادر و کودک شناختی

کارگاه مادر و کودک ۳-۲ سال شناختی   ویژه گروه سنی: ۲-۳سال  سرفصل کارگاه شناختی:  آموزش مفاهیم شناختی علوم آموزش…

کارگاه مادر و کودک فسقلی‌ها

سرفصل کارگاه مادر و کودک زیر یک سال: ماساژ کودکان مسی پلی بازی لمسی بازی‌ حسی قصه‌های کودکانه گفتگوی کودک‌محور…